Cuốn tự truyện ấy đã đụng đến những góc khuất, những bóng đêm của bóng đá Việt Nam. Và nó cũng đã đụng đến những “cây đa cây đề” khiến những người xuất hiện trong cuốn tự truyện phản ứng ra mặt. Người ta đã tự hỏi: Công Vinh ra cuốn tự truyện để làm […]